• Instal
  • Instal
  • Instal

Instal Toruń specjalizuje się w wykonywaniu różnorodnych instalacji klimatyzacji. Wykonujemy instalacje freonowe - układy typu SPLIT, MULTI SPLIT I VRF oraz agregaty skraplające zasilające chłodnice freonowe oraz układy wody lodowej które mogą zasilać klimakonwektory, belki chłodzące, chłodnice wodne/glikolowe oraz urządzenia technologiczne. W obiektach o wyższych wymaganiach komfortu wykonujemy również instalację osuszania i nawilżania.