• Instal
  • Instal
  • Instal

INSTAL Toruń dostarcza kompleksową automatykę dla wszelkich wykonywanych przez siebie instalacji. W swoim zakresie wykonujemy automatykę dla central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wentylatorów wyciągowych, systemów oddymiania i odpylania, oraz systemy detekcji gazu. Wykonujemy również systemy BMS oraz rozdzielnie AKPiA
i rozdzielnice elektryczne.