• Instal
  • Instal
  • Instal
Erbud S.A.
Budowa Magazynu Nova Trading w Toruniu
Data ukończenie prac: 2012 r.
Mc Donald's
Budowa Restauracji w Rogozińcu
Data ukończenie prac: 2012 r.
Mc Donald's
Budowa Restauracji w  Kołobrzegu
Data ukończenie prac: 2012 r.
Mc Donald's
Budowa Restauracji w  Poznaniu, ul.Grunwladzka
Data ukończenie prac: 2012 r.
Skanska S.A.
Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu
Data ukończenie prac: 2012 r.
Marbud Budownictwo Sp.z o.o
Budowa obiektu "Straż Pożarna Lotniska" w Gdyni
Data ukończenie prac: 2012 r.