• Instal
  • Instal
  • Instal
Marbud Budownictwo Sp.z o.o.
Hala „Orion II” w Ostaszewie k/Torunia
Data ukończenie prac: 2007 r.
Erbud S.A.
Hale magazynowe Nova Trading  w Toruniu
Data ukończenie prac: 2007 r.
Mc Kontrakty Budowlane Sp.z o.o
Modernizacja Budynku Biurowego w Poznaniu
Data ukończenie prac: 2007 r.
Satchwell Sp.z o.o.
Budowa Zakłdu„Tokai Okaya” w Ostaszewie k/Torunia
Data ukończenie prac: 2007 r.
Pan Nowak
Przychodnia dr Nowak w Toruniu
Data ukończenie prac: 2007 r.
Satchwell Sp.z o.o.
„Seni” – Brodnica
Data ukończenie prac: 2007 r.