• Instal
  • Instal
  • Instal

Żaden z istniejących certyfikatów nie zastąpi wzajemniej współpracy opartej na lojalności i zaufaniu. Wierzymy jednak, że posiadane przez nas dokumenty, które stwierdzają wysoki poziom świadczonych usług, wyróżnią nas spośród innych firm z branży.

W skład zespołu wchodzą wysokiej klasy specjaliści nadzoru – inżynierowie branży sanitarnej oraz fachowcy zajmujący się montażem instalacji sanitarnych.

Posiadamy także Pion Ochrony Informacji Niejawnych, a pracownicy mają stosowne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

Właściciele firmy są uprawnieni do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej oraz są członkami Kujawsko – Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa.